...

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz zepředu

Řidičský průkaz (zkráceně řidičák) vás opravňuje k řízení vozidel uvedených kategorií. Na druhé straně řidičáku naleznete veškeré skupiny vozidel, která máte oprávnění řídit. Těmto skupinám se také říká řidičská oprávnění.

Řidičský průkaz zezadu

Do každého řidičského oprávnění na řidičském průkazu spadá určitá kategorie vozidel.

...

Pojďme si probrat skupiny řidičských oprávnění

...

Řidičské oprávnění skupiny A

Skupina AM

je nejnižší skupina řidičáku na motorky. Platí pro motocykly s maximální rychlostí do 45km/h. Výkon je omezený na 4kW u elektrických motorů a 50cm3 u benzinových. Pokud vlastníte kteroukoliv skupinu vyjma skupiny T, můžete automaticky řídit vozidla zařazená do skupiny AM.

Skupina A1

je druhá kategorie řidičského průkazu na motorky. V tomto rozsahu nalezneme motocykly do 125cm3 a do výkonu 11kW. Mnoho malých skůtrů spadá pod řidičské oprávnění skupiny A1. Zákon zároveň uvádí limit v poměru výkonu motocyklu a jeho váhy. Pokud si chcete pořídit motocykl skupiny A1 a uvažujete o přihlášce do autoškoly k získání řidičáku, musíte se také přesvědčit, že motocykl odpovídá tomuto poměru. Výpočet je jednoduchý, z technického průkazu se dozvíte pohotovostní váhu motocyklu a jeho výkon v kW. Poté vydělíte váhu v kg číslem 10 a pokud vám vyjde číslo menší, než je počet kW, pak jste oprávněni řídit tento motocykl s řidičákem na skupinu A1. Spadají sem také tříkolová motorová vozidla do výkonu 15kW. Pokud vlastníte řidičský průkaz se skupinou B, smíte řídit vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou.

Skupina A2

vás opravňuje řídit motocykly do 35kW. Skupina A2 je posledním omezeným řidičským oprávněním na motorky. Stejně jako u skupiny A1 je zde omezení v poměru váhy a výkonu. Zda motocykl odpovídá a spadá do skupiny A2 zjistíte vydělením váhy v kg číslem 5. Pokud získáte číslo nižší, než je počet kW motocyklu, pak smíte motocykl řídit se řidičákem skupiny A2. Zároveň nesmí být výkon motoru snížený o více než polovinu (tzn. s řidičským oprávněním skupiny A2 nemůžete řídit motocykl, který měl před úpravou výkon více než 70kW).

Skupina A

je poslední skupinou řidičského oprávnění na motorky. Řidičák na A je neomezená skupina a můžete s ní řídit jakýkoliv motocykl.

...

Řidičské oprávnění skupiny B

Skupina B1

je nižší skupina řidičáku na automobily. Můžeme sem zařadit čtyřkolová vozidla do 400kg v nenaloženém stavu (550 kg u vozidel určených k přepravě zboží) a výkonem do 15kW.

Skupina B

je nejžádanějším řidičským oprávněním, o která se v autoškole žádá. Řidičák na B vás opravňuje řidit automobily (vozidla do nejvyšší povolené hmotnosti 3500 kg). S řidičákem na Bčko můžete řídit vozidla s maximálně 8mi místy k sezení (řidič se nezapočítává). K řidičskému oprávnění na B můžete zapojit i například malý přívěs s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg, pokud největší povolená hmotnost obou vozidel dohromady nepřevyšuje 3500 kg. Spadají sem i traktory do 3500 kg.

...

Řidičské oprávnění skupiny C

Skupina C1

, řidičák na tzv. malý náklaďák, opravňuje k řízení vozidel s největší povolenou hmotností do 7500 kg s výjimkou traktorů. Opět je zde omezený počet míst k sezení na 8 (bez řidiče).

Skupina C

pak slouží k řízení nákladních vozidel převyšujících maximální povolenou hmotnost 3500 kg. Řidičák na C vám umožňuje řídit veškerá nákladní vozidla. Stejně jako u řidičáku skupiny C1 je zde omezený počet míst k sezení.

Za vozidly skupiny C může být tažen přívěs o maximální přípustné hmotnosti 750 kg. Pro přívěsy s vyšší maximální váhou potřebujete již řidičák na C+E.

...

Řidičské oprávnění skupiny D

Skupina D1

vám povoluje řízení malých autobusů. Řidičák na skupinu D1 potřebují například řidiči minibusů s počtem míst k sezení nad 8 osob. Maximální počet míst k sezení nesmí přesáhnout 16 (bez řidiče) a délka autobusu nesmí být více než 8 metrů.

Skupina D

slouží k řízení velkých busů. Počet míst k sezení zde již není omezen jako o řidičáku na skupinu D1 pro menší autobusy. Řidičák na D vám umožní jezdit s autobusem bez omezení počtu míst k sezení.

Tak jako u skupin kategorie C můžete za autobus připojit přívěs o maximální povolené hmotnosti do 750 kg.

...

Řidičské oprávnění skupiny E

Skupina B+E

je rozšíření řidičského oprávnění skupiny B. Povoluje vám připojit přívěs s maximální povolenou hmotností do 3500 kg. Pokud chcete za auto připojit přívěs o vyšší hmotnosti, budete potřebovat vyšší kategorii řidičského oprávnění.

Skupina C1+E

je řidičské oprávnění, se kterým smíte jezdit s náklaďákem skupiny C1 a přípojným vozidlem, s tím že celá souprava nesmí převyšovat hmotnost 12 tun. Dále smíte tahat přívěs za vozidlem skupiny B nad 3500 kg.

Skupina C+E

znamená neomezenou povolenou hmotnost pro přívěs tažený za vozidlem skupiny C. K řidičáku na C+E můžeme zařadit například kamion s přívěsem, či delší nákladní soupravy.

Skupina D1+E

pak ruší omezení maximální přípustné váhy přípojného vozidla za vozidlem skupiny D1.

Skupina D+E

vám stejně jako u řidičáku na D1+E, povolí připojit vozidlo za autobus o neomezené hmotnosti.

...

Řidičské oprávnění skupiny T

Skupina T

vás opravňuje řídit vozidla v kategorii traktorů a samojízdných pracovních strojů.

...

L17 možnost získání řidičského oprávnění již od 17 let

Podmínkou pro řízení vozidla je jízda s mentorem, který musí sedět vedle řidiče. Podrobné informace a materiály pro mentory lze získat v naší autoškole.

...

Veděli jste, že...

...můžete řídit motocykly skupiny A1 s automatickou převodovkou, pokud vlastníte řidičák na B?

...po dokončení autoškoly automaticky získáte skupinu AM ke všem skupinám řidičského průkazu kromě traktorů?

...za automobilem skupiny B smíte vozit přívěs do 750 kg?

Řidičský průkaz je rozdělen do mnoha skupin řidičských oprávnění, podrobnější informace o řidičáku naleznete na stránkách Autoškoly Praha 9.

...

Online-registrace

Online registrace do autoškoly
Pokud se přihlásíte do naší autoškoly online, dostanete automaticky slevu 400,-

...

Přihlášky od 15.10.

Od 15. Října se mění přihlášky do autoškol. Pokud jste si stáhli přihlášku před tímto datem a přinesete ji do autoškoly po 15.10., bude nutno vyplnit novou.

Učebna Autoškoly Praha 9 Učebna Autoškoly Praha 9 Autoškola z venku Vchod do areálu autoškoly