...

Přihláška - Instrukce k vyplnění

Ke stažení: Přihláška do Autoškoly Praha 9

...

Jakým způsobem přihlášku do Autoškoly vytisknout?

Na první straně přihlášky naleznete formulář, do kterého zapíšete údaje o své osobě, aby vás autoškola mohla zaevidovat. Vytisknete ho na první list.

Druhá strana obsahuje záznam pro zkoušku na řidičák. Záznam vytiskněte na opačnou stranu prvního listu.

Předposlední strana přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti a poslední strana provozní řád Autoškoly Praha 9. Obojí vytiskněte zvlášť na list papíru.

...

Co s vyplněnou přihláškou?

Jakmile přihlášku do autoškoly vyplníte (podrobný návod na vyplnění přihlášky je pod tímto odstavcem,) můžete se do autoškoly přijít přihlásit v úředních hodinách.

...

Podrobné instrukce k vyplnění přihlášky na Autoškolu

Před přihlášením do autoškoly je třeba řádně přihlášku vyplnit. První strana obsahuje tři části. Pokud nežádáte o řidičák na skupinu C, C+E, D, D+E, vyplníte pouze první rámeček.

Na prvním řádku zapíšete skupinu, o kterou v autoškole budete žádat. Pro motocykly skupina A (od 15ti let AM, od 16ti skupina A1, od 18ti A2, od 24 let skupina A). O skupinu A na neomezené motorky můžete žádat před dosažením 24 let, pokud vlastníte skupinu A2 déle než 2 roky tzv. doplňovací zkouškou.

Druhý řádek vyplníte, pokud již máte řidičský průkaz na některou ze skupin. Pokud žádný řidičák doposud nemáte, proškrtněte obě kolonky.

Adresa bydliště je adresa trvalého pobytu (pro zahraniční žadatele autoškoly adresa obvyklého pobytu). Uveďte prosím vaše telefonní číslo. Slouží pouze pro účely Autoškoly Praha 9, váš učitel na řidičské oprávnění vás bude po první hodině výuky kontaktovat na toto telefonní číslo. Pokud máte trvalé bydliště mimo Prahu a nevíte jistě, který úřad obce s rozšířenou působností k vám náleží, můžete jej vyhledat na adrese Města a Obce.

Nakonec přihlášku podepíšete (pokud vám je v den podání přihlášky méně, než 18 let, musí být doplněn podpis zákoného zástupce a souhlas s výukou a výcvikem na požadovanou skupinu řidičáku).

Druhá strana zůstane nevyplněná, jedná se o úřední záznam. Ten vyplní zkušební komisař po dokončení autoškoly během zkoušek na skupinu řidičského průkazu, o kterou jste žádali. Záznam o zkoušce je nedílnou součástí přihlášky do autoškoly, proto musí být na stejném listu papíru, jako první strana přihlášky.

Třetí strana "Posudek o zdravotní způsobilosti" musí být přiložen k přihlášce a potvrzení nesmí být starší déle, než 3 měsíce, v den kdy přihlášku přinesete do Autoškoly Praha 9. Adresa bydliště je opět adresa trvalého pobytu a musí být stejná, jako na první straně přihlášky. Pokud máte forumláře z jiné autoškoly, přesvedčte se, že na posudku zdravotní způsobilosti je kolonka "psychologické vyšetření."

Čtvrtou a poslední stranu "Provozní řád - Autoškola Praha 9" si pozorně pročtěte a posléze podepište ve spodní části.

...

L17 možnost získání řidičského oprávnění již od 17 let

Podmínkou pro řízení vozidla je jízda s mentorem, který musí sedět vedle řidiče. Podrobné informace a materiály pro mentory lze získat v naší autoškole.

...

Přihláška do autoškoly

Přihláška ke stažení: Stažení přihlášky do autoškoly

...

Online-registrace

Online registrace do autoškoly
Pokud se přihlásíte do naší autoškoly online, dostanete automaticky slevu 400,-

...

Přihlášky od 15.10.

Od 15. Října se mění přihlášky do autoškol. Pokud jste si stáhli přihlášku před tímto datem a přinesete ji do autoškoly po 15.10., bude nutno vyplnit novou.

Učebna Autoškoly Praha 9 Učebna Autoškoly Praha 9 Autoškola z venku Vchod do areálu autoškoly