...

Řidičák na autobus

...

Co potřebujete k řidičáku na Dčko?

Pro řidičák na autobus je potřebný věk 24 let. Autoškolu můžete začít již o rok a půl dříve, zkoušku však do 24 let splnit nemůžete. V případě, že zároveň žádáte o rozšířené vstupní profesní školení (v rozsahu 280 hodin,) je možné řidičák na autobus dělat již ve věku 21 let.

Pro přihlášení do autoškoly je nutný Posudek o Zdravotní způsobilosti, který je součástí přihlášky.

Nesmíte mít zákaz řízení. Pokud jste ve výkonu sankce a nemáte dovoleno řídit, autoškola vás na řidičák nevezme.

Musíte mít obvyklé bydliště na území ČR. Buďto trvalé bydliště, nebo prokazatelných 185 dnů na adrese v ČR. Stejně tak zahraniční studenti mohou po půl roce studia žádat o řidičák v Autoškole Praha 9.

Nesmíte mít řidičské oprávnění na skupinu D vydané jiným státem členů EU.

Musíte vlastnit řidičák skupiny B. V současné době může být do autoškoly přijat uchazeč, který vlastní řidičský průkaz se skupinou B. S ohledem na náročnost přípravy, bezpečnost žadatele i učitele autoškoly, žadatele bez řidičského průkazu se skupinou C k rozšíření na řidičské oprávnění skupiny D nepřijímáme. Doporučujeme postupné získání obou skupin řidičského průkazu.

...

Autoškola na skupinu D (Autobus)

Řidičák na autobus (skupina D) vás opravňuje k řízení autobusů nebo vozidel, která mají více než 8 míst k sezení mimo řidiče. S ŘP na autobus můžete k vozidlu připojit přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750kg. Pro tažení přívěsů s vyšší maximální povolenou hmotností je třeba řidičský průkaz se skupinou D+E.

Přestože řidičský průkaz na autobus můžete získat ve věku 24 let, zákon vám umožňuje projít tzv. rozšířeným vstupním profesním školením. Řidičský průkaz skupiny D tak můžete získat již ve věku 21 let. Rozšířené vstupní profesní školení je v délce 280 hodin a nezahrnuje teoretickou výuku na autobus ani praktický výcvik s autobusem.

K výcviku na ŘP skupiny D máme k dispozici vysoce školené učitele autoškoly. Pokud budete žádat o řidičské oprávnění na autobus, zavolejte nám, nebo se přijďte zeptat do Autoškoly Praha 9 v úředních hodinách.

...

L17 možnost získání řidičského oprávnění již od 17 let

Podmínkou pro řízení vozidla je jízda s mentorem, který musí sedět vedle řidiče. Podrobné informace a materiály pro mentory lze získat v naší autoškole.

...

Fotografie

...

Online-registrace

Online registrace do autoškoly
Pokud se přihlásíte do naší autoškoly online, dostanete automaticky slevu 400,-

...

Přihlášky od 15.10.

Od 15. Října se mění přihlášky do autoškol. Pokud jste si stáhli přihlášku před tímto datem a přinesete ji do autoškoly po 15.10., bude nutno vyplnit novou.

Učebna Autoškoly Praha 9 Učebna Autoškoly Praha 9 Autoškola z venku Vchod do areálu autoškoly